[Xin Visa Nhật Bản]HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XIN VISA thăm người thân ở nhật

Để được nhập cảnh vào Nhật Bản, người Việt Nam phải xin Visa. Dưới đây là hướng dẫn về thủ tục xin Visa.

 

1) Visa ngắn hạn (thăm thân…gia đình, họ hàng: có quan hệ 3 đời)

(Tài liệu người xin Visa chuẩn bị)

 

        (1) Hộ chiếu

 

        (2) Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

 

        (3) 01ảnh 4,5cm x 4,5cm

 

        (4)Tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng:

 

             + Giấy khai sinh

             + Giấy chứng nhận kết hôn

             + Bản sao hộ khẩu

 

        (5)Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 

             + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

             + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

   

(Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị)

 

        (1) Giấy lý do mời (download mẫu kèm theo)

 

        (2) Bản sao hộ tịch (Trường hợp người mời hoặc vợ / chồng là người Nhật)

 

* Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) – (5) sau:

 

        (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)

 

        (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

 

              + Giấy chứng nhận thu nhập

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

              + Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

 

        (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

 

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”

 

2) Visa ngắn hạn (thăm người quen hoặc bạn bè/ du lịch):

(Tài liệu người xin Visa chuẩn bị)

 

       (1) Hộ chiếu

 

       (2) Tờ khai xin cấp Visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

 

       (3) 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm

 

       (4) Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (Trừ trường hợp du lịch)

 

              + Ảnh chụp chung

              + Thư từ, email

              + Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế

 

         (5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 

              + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

 (Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị)

 

         (1) Giấy lý do mời (download mẫu kèm theo)

 

         (2) Lịch trình ở Nhật (download mẫu kèm theo)

 

* Trường hợp thăm bạn bè, người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3)-(5) sau:

 

         (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)

 

         (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh

 

              + Giấy chứng nhận thu nhập

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

              + Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy chứng nhận nộp thuế( bản ghi rõ tổng thu nhập)

 

         (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

 

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”

 

3) Visa ngắn hạn (ví dụ: thương mại ngắn hạn…):

+ Tham dự hội nghị

           + Thương mại ( liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường)

 

(Tài liệu người xin Visa chuẩn bị)

 

         (1) Hộ chiếu

 

         (2) Tờ khai xin cấp visa (download mẫu kèm theo) 1 tờ

 

         (3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm

 

         (4) Giấy chứng nhận đang làm việc

 

         (5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi

 

              + Quyết định cử đi công tác của cơ quan cấp

              + Giấy yêu cầu đi công tác

              + Văn bản tương đương

 

(Tài liệu do cơ quan phía Nhật Bản chuẩn bị)

 

         (1) Một trong những tài liệu nêu rõ các hoạt động ở Nhật như sau:

 

              + Giấy lý do mời (download mẫu kèm theo)

              + Hợp đồng giao dịch giữa hai bên

              + Tư liệu hội nghị

              + Tư liệu về hàng hóa giao dịch

 

          (2) Lịch trình ở Nhật (download mẫu kèm theo)

 

 * Trường hợp người mời chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu  mục (3) – (4) sau:

 

          (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh (download mẫu kèm theo)

 

          (4) Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan đoàn thể

 

Những công ty có thương hiệu chỉ cần xuất trình bản copy báo cáo theo quý (SHIKIHO), không cần xuất trình bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan, đoàn thể.

 

Đối với trường hợp cá nhân mời, xuất trình “Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật” thay cho bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan, đoàn thể .

5) Thời gian làm việc của bộ phận cấp Visa :

          (1) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ của Sứ Quán)

                Buổi sáng : từ 8h30 đến 11h30

          (2) Thời gian trả kết quả Visa: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ của Sứ Quán)

                Buổi chiều : từ 1h30 đến 4h45

 

6) Thời gian cần thiết

5 ngày kể từ ngày nộp đơn xin (có trường hợp cần thời gian xem xét nhiều hơn 5 ngày)

 

     Ví dụ : – Nộp đơn xin cấp Visa sáng thứ Hai tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Hai tuần tiếp theo

                – Nộp đơn xin cấp Visa vào sang thứ Ba tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Ba tuần tiếp theo

 

7) Lệ phí

          – Visa hiệu lực 1 lần: 650.000 VNĐ

         – Visa hiệu lực nhiều lần: 1,300.000 VNĐ

Nguồn :Đại sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam